Co je to hydronefróza?

Urologické onemocnění zvané hydronefróza lze rozdělit na primární a sekundární. Onemocnění může být jednostranné nebo oboustranné.

V případě primární hydronefrózy hovoříme o vrozené vadě, která se může projevit už v prenatálním věku plodu během těhotenství. Příčiny mohou být například obstrukce přechodu ledvinné pánvičky do močovodu, obstrukce přechodu močovodu do močového měchýře, obstrukce spojené se zdvojením pánvičky a močovodu. 

Primární  hydronefrózy se většinou nijak neprojevují  a jsou diagnostikovány v rámci novorozeneckého screeningu před narozením a po narození. Prvním příznakem může někdy být  akutní bakteriální zánět ledviny, bolest břicha, hmatná rezistence v břiše či neprospívání.

V případě sekundární hydronefrózy jde  o formu získanou jakkoliv jinak, než vrozenou vadou. Nejčastěji se sekundární hydronefróza projeví až v dospělosti, ale není to pravidlem. Jedná se o stav, při kterém dochází k rozšíření ledvinné pánvičky a kalichů ledviny, které může být  způsobeno ledvinným kamenem, nádorem, zúžením močové trubice apod. Sekundární  hydronefróza se projevuje podle příčiny, která ji vyvolala. Většinou se projevuje bolestí v bederní oblasti, krví v moči, ledvinnou kolikou, bakteriálním zánětem ledviny (pyelonefritida), opakujícími se infekcemi močových cest  s teplotami, s bolestmi břicha, s krví v moči, s hnisem v moči. Dalším příznakem může být malé nebo téměř žádné množství moče. Celý stav končí ledvinným selháním.

Diagnóza

Onemocnění se diagnostikuje sonograficky (USG) a radiodiagnostickými zobrazovacími metodami. Speciálním urologickým vyšetřením je cystoskopie, kdy se lékař pomocí trubicovitého přístroje může podívat do močového měchýře a dále výše až do močovodu a do pánvičky. Může tak najít překážku odtoku moči a někdy ji i odstranit.

Hydronéfroza a její léčba

Primární hydronefróza má většinou  tendenci ke spontánní úpravě. Nemocní podstupují opakovaná USG a radiodiagnostická izotopová vyšetření. Chirurgickou léčbu podstupují  pacienti s nízkou relativní funkcí (< 35 %) postižené ledviny prokázané při prvním izotopovém vyšetření, pacienti  s extrémní dilatací dutého systému ledviny  nebo jestliže v průběhu sledování narůstá dilatace či klesá relativní funkce ledviny. Dále jsou operováni nemocní se symptomatickou vrozenou hydronefrózou projevující se bolestmi a recidivující pyelonefritidou.

Sekundární hydronefróza se léčí odstraněním vyvolávající příčiny. Pokud je to možné, odstraní urolog překážku bránící odtoku moči. Porucha odtoku močovou trubicí se většinou zajistí cévkou. Močové kameny lze odstranit endoskopickým zákrokem a močovody se zprůchodní zavedením trubicovitého stentu. Není-li v dané chvíli možnost, jak překážku odtoku moči odstranit, lze přes kůži zabodnout silnou jehlu do ledvinné pánvičky a tudy umožnit odtok moči (nefrostomie). Tím přetlak vymizí a ledvina je pro daný okamžik zachráněna. Podobná situace nastává, když překážka je až pod močovým měchýřem (prostata, močová trubice, apod.). V takovém případě se musí vytvořit vyvedení močového měchýře na povrch těla pomocí tzv. epicystostomie. U zcela afunkční ledviny se provádí nefrektomie, tedy odstranění ledviny. - Při recidivujících infekcích močových  cest jsou podávána dlouhodobě antibiotika.

Prognóza onemocnění

Závisí na příčině, trvání a rozsahu hydronefrózy. U primární hydronefrózy se v případě časné operace ledvinné funkce vrací k výchozím hodnotám. Jestliže obstrukce trvá dlouho, může být pokles funkce trvalý. Prognóza sekundární hydronefrózy je dána základní příčinou onemocnění a dobou, po kterou obstrukce v odtoku moči trvala.


Zdroj:
Onemocneni-ledvin-a-mocovych-cest.zdrave.cz
Anamneza.cz
Stefajir.cz

Co+je+to+uroflowmetrie +%281%29

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft