Hyperaktivní močový měchýř (OAB) u dětí

U dětí se hyperaktivní močový měchýř projevuje polakisurií, tedy častým močením během dne a urgentní mikcí, kdy je pravděpodobný výskyt inkontinence – tedy únik moči. Mezi projevy je častá také nykturie (močení v noci), kdy je dítě během noci probouzeno právě kvůli urgentnímu močení.

Ideálně by hyperaktivní močový měchýř měl být u dětí diagnostikován nejpozději po 5. roce věku. A do této doby by se také mělo začít s léčbou. Za příčinu hyperaktivního měchýře se považuje komplexní porucha vyzrávání neurologických a anatomických struktur centrální nervové soustavy s přetrváváním zvýšené aktivity svaloviny měchýře (detruzor). Vzhledem k postupnému vývoji funkce dolních močových cest v raném dětském věku, je přesné časové určení, kdy se jedná o OAB, a kdy souvisí projevy s vývojem kontroly močení, velmi obtížné. Tento vývoj je postupný a je ukončen po 4. roce věku, kdy zdravé dítě má plnou schopnost potřebu močení rozpoznat – vědomě ji oddálit, zahájit či přerušit.

Zdravé dítě mělo ve školním věku močit během dne 5 až 7×.

Během diagnózy je potřeba vyloučit jiné původce problémů s močením, jakými velmi často bývají např. psychické problémy.

Základní vyšetření musí vyloučit neurogenní a zánětlivou příčinu obtíží. Je neinvazivní a umožní zahájit komplexní a efektivní léčbu. Do léčby je nutné plné zapojení rodičů. Dítě je třeba motivovat, posilovat jeho zodpovědnost za průběh léčby. Léčba je komplexní, zahrnuje režimová opatření a trénink močového měchýře. Behaviorální terapie je zaměřená na aktivní přípravu dítěte k vnímání náplně močového měchýře a k jeho vědomému vyprázdnění, případně biofeedback (biologická zpětná vazba). Velmi potřebná je včasná farmakoterapie, která léčebný proces výrazně zefektivňuje. Rozšířené vyšetření včetně invazivního (urodynamického) vyšetření je indikováno až po selhání základní léčby trvající minimálně 3–6 měsíců. Děti neodpovídající na základní i rozšířenou terapii je nutno léčit na specializovaných pracovištích s užitím možností alternativní terapie a indikací následné lázeňské péče.

O léčbě jsme napsali také v tomto článku → Hyperaktivní močový měchýř u dětí – léčba ← .

Pexels photo 220455

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft