Rakovina močového měchýře

Jiné zdroje pak uvádí statistiky pro Českou republiku, kde je rakovina močového měchýře 6. nejčastějším typem nádoru u mužů. Ženy jsou na tom statisticky o něco lépe –nádor močového měchýře je u nich až na 13. místě. Ve srovnání s rokem 1970 došlo k asi dvojnásobnému nárůstu výskytu  tohoto onemocnění. V počátcích onemocnění  jsou obtíže minimální.  Mezi nejčastější příznaky patří makroskopická /viditelná okem / hematurie, tedy krev v moči (pozoruje asi 75% pacientů). O hematurii se více dočtete v našem minulém článku HEMATURIE – KREV V MOČI, obecně pak o zbarvení moči v článku CO PROZRADÍ BARVA MOČI.

Je nutno zmínit i ostatní možné příznaky. Počátky onemocnění tímto  nádorem bývají s minimem příznaků, přesto je však důležité brát v potaz individualitu každého případu a o každém nezvyklém projevu informovat lékaře. V žádném případě se nespoléhejte na vlastní diagnózu a samoléčbu.

Mezi další možné příznaky nádoru močového měchýře (kromě krve v moči) patříasi u 1/3 pacientů:

  • akutní bolesti v podbřišku,

  • silné nutkání na močení(urgence),

  • časté močení(polakisurie)

  • bolestivé močení(dysurie)

  • výjimečně také bolesti v bederní krajině,

  • městnání moči ve vývodném systému, infekce ledvin.

Tyto příznaky již bývají projevem pokročilého onemocnění.

Co je rakovina močového měchýře?

Nádorem MM označujeme maligní (zhoubné)i benigní (nezhoubné) onemocnění stěny MM. Nejčastějšími nádory v MM jsou nádory vycházející z urotelu. Tvarově mívají nejčastěji charakter papilárních nádorů, tedy výrůstků vyklenujících se do dutiny MM. Papilomy mohou zůstat jen v epitelu – pak se jedná o tzv. povrchové nádory, nebo mohou prorůstat do hlubších vrstev svaloviny a pak se nazývají infiltrující karcinomy MM. Jejich  prognóza i léčba je odlišná (viz dále).
Kromě nejčastějších papilomů a papilokarcinomů (tvoří více než 90%), se ve stěně MM mohou vyskytovat i další typy nádorů. Jsou to např. adenomy, adenokarcinomy, dlaždicobuněčné karcinomy, nediferencované karcinomy, sarkomy i lymfomy.
Papilomy a některé papilokarcinomy neprorůstají do hloubky stěny, tedy do svaloviny MM. Některé nádory naopak stěnou prorůstají. Rozdíl mezi nezhoubnými papilomy a zhoubnými papilokarcinomy je velmi malý. Hranice mezi nimi často bývá i histologicky (mikroskopickým vyšetřením) obtížně definovatelná.

Jak vlastně rakovina močového měchýře vzniká? Je dědičná? Existují rizikové faktory jejího vzniku?

Existuje celá řada komplikovaných příčin, které vznikají buď samy o sobě, nebo se střetávají ve vzájemných kombinacích.Ty pak mohou vést ke změnám ve struktuře a stavbě buněk tvořících stěnu MM. Jejich následkem může být i vznik nádoru.

Karcinom MM patří mezi nádory, u nichž byla pozorována možná příčinná souvislost. Již v roce 1895 byla zjištěna existence průmyslových kancerogenů. A později byl prokázán jednoznačný vztah mezi některými aromatickými aminy a vznikem nádoru MM (používání při zpracování barev, gumy, v kožedělném i chemickém průmyslu). Řada dalších studií prokázala souvislost mezi kouřením cigaret a vznikem nádorů MM. Předpokládá se, že kouření zvyšuje asi 4x riziko jeho výskytu a u poloviny pacientů se podílí na vzniku . Je tak nejznámějším vyvolávajícím činitelem. Riziko vzniku rakoviny MM stoupá s počtem vykouřených cigaret. U kuřáků je i vyšší riziko agresivnějších forem i horšího průběhu nemoci.

Dalším významným rizikovým faktorem je i dlouhodobý vliv záření. Jako příklad lze uvést vyšší výskyt nádorů MM v oblasti zasažené po katastrofě v Černobylu. Rovněž některé léky, při dlouhodobém podávání/užívání, vykazují vyšší riziko vzniku nádoru močového měchýře. Mezi nejznámější patří cyklofosfamid a fenacetin.

Nesmíme zapomínat ani na zvýšené riziko u nemocných s chronickou infekcí močového měchýře a s močovými kameny. V těchto případech jako následek dlouho trvajícího zánětlivého procesu nebo dráždění spojeného se změnami buněk sliznice se většinou ale vyskytuje jiný typ nádoru – tzv. spinocelulární, který má však horší prognózu. Stejný mechanismus se předpokládá i u parazitárního onemocnění – schistosomiáza – která se vyskytuje v některých oblastech severní Afriky.

Rodinný výskyt karcinomu MM byl prokázán u méně než 1 % tohoto typu nádoru. Definování jednoznačných příčin, jako i u kancerogenních faktorů, je velmi obtížné. Důvodem je existence mnoha zevních vlivů, které jeho vznik ovlivňují. Hodnocení je navíc komplikováno dlouhou dobou vzniku od zahájení expozice.

Ve zdravých tkáních je trvale udržována rovnováha mezi množstvím obnovujících se buněk na jedné straně a zánikem buněk na straně druhé. V celém tomto procesu jsou důležité geny a jejich eventuální poruchy a změny. Uplatňují se faktory na úrovni buněk a buněčných vzájemných akcí, které kontrolují celý průběh života buňky. Způsob udržení této rovnováhy není dosud detailně znám. Avšak při jejím vychýlení (poruše) na kteroukoli stranu (jak zvýšená obnova buněk, tak snížení počtu odumírajících buněk) nebo při narušení běžného buněčného růstu, který se vymknul zákonitostem zdravých tkání dochází k nahromadění buněk, které nově vytvářejí novotvar - nádor.

Průvodce onemocněním zhoubným nádorem močového měchýře

Společnost Dialog Jessenius, která si klade za cíl rozšířit široké veřejnosti informace o závažných onemocněních, mimo jiné natočila také edici video průvodců onemocněním pro onkologické pacienty. Část z toho průvodce můžete zhlédnout níže.

Nádory močového měchýře: rizikové faktory


Zhoubný nádor močového měchýře: objektivní vyšetření a klinické projevy


Zhoubný nádor močového měchýře: diagnostikaZdroj:
Mojemedicina.cz
Linkos.cz
Cus.cz
Dialog-jessenius.cz


Co+je+to+uroflowmetrie +%281%29

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft