Urodynamická studie v urogynekologii

Urodynamická studie je klasickou pomocnou vyšetřovací metodou používanou v urologii a urogynekologii, mající za cíl objektivizaci některých nálezů na močových cestách. Jedná se o vyšetřovací metodu s určitou invazivitou danou nutností zavedení cévky do močového měchýře a cévky do rekta. Nicméně tím invazivita urodynamiky končí, vyšetření není bolestivé – odpovídá běžnému zavedení cévky (jako např. po porodu).

V minulých desetiletích patřila urodynamická studie neodmyslitelně do každého vyšetřovacího algoritmu u inkontinence moči. Byli jsme vedeni snahou o maximální možnou objektivizaci stavu v močových cestách před zahájením jakékoli intervence. Dospěli jsme ke stavu, kdy urodynamická studie před každou urogynekologickou intervencí nezbytně zahrnovala plnicí cystometrii, profilometrii a uroflowmetrii.

  • Cystometrie je vyšetření cílené k monitoraci tlakových poměrů v močovém měchýři při nárůstu jeho objemu. Při vyšetření zakládáme speciální cévku do močového měchýře a do ampuly rektální. Standardní rychlostí plníme močový měchýř a sledujeme změnu intraluminálního tlaku. Aby byly eliminovány artefakty dané tlakem na močový měchýř zvenčí (zapojení břišního svalstva při kašli, pohybu či mluvení), je zavedena i druhá (rektální) cévka, která – s malou klinicky nevýznamnou výhradou – zaznamenává tlak nitrobřišní. Odečteme-li tlak nitrobřišní od tlaku intravezikálního (v lumen močového měchýře), získáme tlak skutečně generovaný svalstvem stěny močového měchýře – detruzorem. Výsledná křivka nás pak upozorní na nadměrné elevace tlaku v močovém měchýři představující nadměrnou aktivitu detruzoru (detrusor overactivity). Dále získáme informaci o kapacitě močového měchýře a o objemu, který vyvolává různý subjektivní vjem plnosti močového měchýře – první nucení na močení, normální nucení na močení, imperativní nucení na močení. Nadměrná aktivita detruzoru, snížení hodnoty prvního nucení na močení a snížená cystometrická kapacita nás nutně musí vést směrem k hyperaktivnímu močovému měchýři. Avšak je naprosto nezbytné mít na mysli, že i absence těchto nálezů na cystometrii zdaleka nevylučuje diagnózu hyperaktivního močového měchýře.
  • Profilometrie je záznam tlakového profilu po celé délce uretry. Provádí se pomocí cévky, která je speciálním zařízením standardní rychlostí vytahována z močové trubice ven. Prvně provedeme tzv. klidový profil – tj. pacientka leží v klidu. Poté pokračujeme tzv. stresovým profilem, při kterém pacientka kašle, a tím prudce zvyšuje intraabdominální tlak. Vyšetření nám umožňuje zjistit maximální uretrální uzavírací tlak (MUCP), který je-li snížen, indikuje defekt uzavíracího mechanismu uretry, tj. intrinsic sphincter deficiency (ISD). Dále můžeme pozorovat v okamžiku maximálního stresu (maximálního zvýšení intraabdominálního tlaku) převýšení tlaku uretrálního tlakem vezikálním, což nevyhnutelně znamená únik moči stresového typu. Profilometrie bývá někdy nahrazována pomocí Valsalva leak point pressure (VLPP).
  • Uroflowmetrie, která má za cíl zhodnocení průběhu mikce, přináší informace o objemu moči vymočeném za časový úsek. Pacientka močí do speciální toalety, která hodnotí objem moči a umožňuje zkonstruovat křivku objemu v závislosti na čase.
31

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
31

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft