Únik moči u teenagerů

Teenageři a inkontinence

U teenagerů bývá určení diagnózy inkontinence velmi obtížné, velké procento z nich problémy s únikem moči totiž nepřizná. V pubertálním období jsou velmi náchylní na problémy s močením a ty jim mohou způsobovat vážné psychické potíže právě proto, že se za svůj stav stydí.

U mladistvých trpících inkontinencí se velmi často setkáváme také:

-       s psychickými problémy jako deprese, úzkosti,

-       se ztrátou sebevědomí,

-       s duševní nevyrovnaností.2

Zásadní je určení typu úniků moči. Denní úniky moči zpravidla signalizují poruchu funkce dolních močových cest – inkontinenci, izolované noční úniky – noční enurézu3.

Příčina problémů s inkontinencí u mladistvých

Velmi často se problém s pomočováním neobjevuje v dospívajícím věku, ale přetrvává od dětství. Může jít o tzv. primární enurézu (noční pomočování), což způsobuje nepoměr ve vývinu močového ústrojí a množstvím vyprodukované moči.3 Případně další příčinou může být genetická predispozice pacientů.

Sekundární enuréza, která vzniká bez předchozích problémů (jedinec tak netrpí problémy s inkontinencí od dětství)4 může mít jako příčinu onemocnění močových cest - například zánět způsobený bakteriemi. Mezi další příčiny lze zařadit také psychické či jiné zdravotní potíže a nemoci, které mohou vyvolat pomočování v mladistvém věku. Je důležité, aby se lékaři při diagnóze zaměřili nejen na zdravotní kontext, ale také zjistili, zda dítě neprošlo nějakou stresovou situací.

Výskyt pomočování u mladistvých

Statisticky se u dětí po desátém roce života únik moči objevuje častěji u chlapců, než u dívek. Ročně dochází k vymizení příznaků primární enurézy u přibližně 15 % pacientů. U sekundární enurézy je procento jiné - jedná se o přibližně ¼ mladistvých pacientů.5  

V obou případech je vždy nutné vyhledat odbornou pomoc, protože až lékař může s jistotou určit příčinu a postup léčby. Proto je dobré jej navštívit co nejdříve (zejména i kvůli již zmíněnému psychickému stavu pacienta).

1, 2 Noc v suchu: Noční únik moči trápí i teenagery [online]. Ferring Pharmaceuticals CZ [cit. 2020-07-28].

Faktické informace jsme převzali přímo z webu https://www.nocvsuchu.cz/.

3MUDr. Josef Gut a MUDr. Monika Kolská. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ÚNIKŮ MOČI U DĚTÍ. PEDIATRIE PRO PRAXI [online]. 2004, 2019, 2004(1), 1-3 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi....

4 Únik moči: Noční únik moči trápí i teenagery, jak se k tomu postavit [online]. Praha: U lékaře, 2019 [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://www.ulekare.cz/clanek/nocni-unik-moci-trapi-i-teenagery-co-zabira-21723

Faktické informace jsme převzali přímo z webu ulekare.cz.

5 MUDr. Josef Gut a MUDr. Monika Kolská. DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA ÚNIKŮ MOČI U DĚTÍ. PEDIATRIE PRO PRAXI [online]. 2004, 2019, 2004(1), 1-3 [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://www.pediatriepropraxi....

Gaelle marcel awidiboro08 unsplash

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft