Inkontinence a těhotenství

Výskyt inkontinence moči se kontinuálně zvyšuje s věkem, s výjimkou jednoho období života ženy, ve kterém pozorujeme prudké navýšení následované opětným sestupem. Inkriminovaným obdobím je doba těhotenství a časné poporodní období. Vztah močové inkontinence a vaginálního porodu je dobře znám a v posledních letech i velmi zevrubně studován na vědecké úrovni. Nicméně i těhotenství samo o sobě velmi významně ovlivňuje výskyt močové inkontinence. Příčiny tohoto vlivu jsou jistě multifaktoriální – zahrnují změny anatomické (např. vliv rostoucí dělohy či tlak naléhající hlavičky plodu) i změny funkční (hormonální).

Výskyt močové inkontinence u nullipar (žen, které doposud ještě nerodily) do 35 let věku je udáván v rozmezí 3–8 %, avšak výskyt močové inkontinence u prvorodiček v průběhu těhotenství bývá popisován čísly o řád vyššími – bývá dokumentován v rozmezí 23–70 %. V některých studiích byly dokonce identifikovány rizikové faktory pro výskytinkontinence v graviditě (např. rasa, věk ženy, obezita nebo kouření).

Svého maxima dosahuje výskyt močové inkontinence v období kolem porodu a časně po něm, tento vrchol je následován postupným poklesem výskytu v průběhu šestinedělí a dalších poporodních týdnech. Velká většina žen se poté (v období 3–6 měsíců po porodu) vrací k normálu – inkontinence spontánně mizí a její výskyt se navrací zcela zpět ke stavu před těhotenstvím. Nicméně některé změny nastalé v průběhu těhotenství a porodu zůstávají ukryty „pod pokličkou" a mohou se projevit ve vyšším věku inkontinencí moči či jinými poruchami statiky pánevního dna(sestup pánevních orgánů – dělohy, poševních stěn atd.). I přes nespornou významnost vaginálního porodu coby rizikového faktoru pro rozvoj ženské močové inkontinence bychom neměli podléhat představě, že kdyby nebylo vaginálního porodu, nebylo by inkontinence. I žena, která rodila výhradně císařským řezem, může být postiženamočovou inkontinencí, a dokonce i žena, která nikdy v životě nebyla těhotná, může být inkontinentní.

Doposud jsme v souvislosti s těhotenstvím a porodem zvažovali stresovou inkontinenci moči a syndrom hyperaktivního močového měchýře jakožto dominantní formy ženské močové inkontinence v naší populaci. Nicméně z hlediska celosvětového je potřeba zmínit se ještě o zcela jiné formě močové inkontinence, a to o formě „extrauretrální", při které moč neodchází mimovolně močovou trubicí, ale píštělí, která vznikla důsledkem extrémního prodloužení porodu – jedná se o případy tzv. „obstructed labour – nepostupujícího porodu" – u žen rodících v podmínkách rozvojových zemí bez dostatečné porodní asistence. Namnoze tak dochází dlouhodobým ischemizujícím (odkrvujícím) tlakem hlavičky k formaci mutilující (znetvořující) porodnické píštěle, která pak v podmínkách neadekvátní zdravotní péče strašlivým způsobem ženu handicapuje po celý zbytek života.

34

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
34

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft