Nádor močového měchýře

Podle České urologické společnosti (ČUS) jsou zhoubné nádory močového měchýře 7. nejčastějším nádorovým onemocněním v České republice.
Celosvětově pak zabírají 11. místo. Až 3× častěji se toto vážné onemocnění týká mužů.¹

ČUS ( česká urologická společnost) také uvádí, že nádory močového měchýře se týkají především seniorů v průměrném věku 70 let. U pacientů mladších 50 let je zhoubný nádor močového měchýře raritou.² Další, ovšem smutná fakta, se týkají výskytu tohoto onemocnění v České republice. Za posledních 30 let totiž došlo k jeho téměř trojnásobnému zvýšení. Pozitivní zprávou je však to, že současně nenarůstá počet pacientů, kteří na toto zhoubné onemocnění umírají.
A čím to je?

Stojí za tím především lepší diagnostické metody, díky kterým lékaři dokážou včasně zachytit rané stádium nemoci. Zároveň došlo také ke zkvalitnění lékařské péče po určení diagnózy.³

Rizikové faktory, které mohou mít dopad na vznik nádoru močového měchýře


1. Hlavní rizikový faktor – kouření

Kouření škodí zdraví. To víme všichni moc dobře. A platí to i v případě nádoru močového měchýře. Zde se totiž předpokládá, že kouření se podílí na vzniku
až 65 % nádorů u mužů, a až 30 % nádorů u žen. Aktivní kuřáci se navíc vystavují riziku agresivnější formy nádoru i agresivnějšího průběhu nemoci.
Kouříte? Je nejvyšší čas přestat. Po 1 až 4 letech abstinence totiž snížíte riziko o 40 %, po 25 letech abstinence až o 60 %. Pamatujte, zdraví máme jen jedno.
A pozor, v ohrožení jsou nejen aktivní kuřáci, ale i ti pasivní!⁴ 


2. Druhým nejdůležitějším rizikem je to profesní

Co je myšleno profesním rizikem? Jedná se o průmyslovou výrobu. Zejména o textilní výrobu, tam kde se zpracovává guma a vyrábí pneumatiky, nebo například kožedělný, chemický, tiskařský nebo petrochemický průmysl. Problém těchto profesí je dlouhodobé vystavování se chemickým látkám s karcinogenním účinkem.⁵

Mezi další rizikové faktory patří ozáření (radiace, nebo radioterapie) v oblasti pánve, například při nádorech prostaty či ženského ústrojí. Riziko se zvyšuje také působením chemoterapie, nebo nadměrným užíváním léků tlumících bolest. ⁶


Příznaky nádoru močového měchýře

Pokud se zaměříme na příznaky nádoru močového měchýře, tím nejčastějším je přítomnost krve v moči, a to v různém množství. Dalším příznakem je bolestivé močení, které se projevuje pálením, štípáním a řezáním  – to se však objevuje i u jiných onemocnění, například u zánětu močových cest. A nesmíme opomenout ani časté nutkání na močení. I zde však platí výše zmíněné - podobné projevy mají i jiné nemoci. Proto je nutné lékařské vyšetření, díky kterému lékař dokáže stanovit přesnější diagnózu.⁷ Pokud se potýkáte s častým močením, můžete si udělat náš rychlý a interaktivní test, který vám napoví, zda se ve vašem případě nejedná například o hyperaktivní močový měchýř. Je důležité si uvědomit, že rozhodující slovo má vždy váš lékař, ať jsou tedy vaše problémy jakékoliv, navštivte ho. 


Prevence je důležitá – nezapomínejte na ni!

Preventivní prohlídky u praktického lékaře jsou velmi důležité, a žádný pacient by je neměl opomíjet. Především pokud je v rizikovém věku. Chemické vyšetření moči totiž dokáže lékaři napovědět více o vašem stavu a v případě, že je potřeba, doplní se toto orientační chemické vyšetření moči o další laboratorní vyšetření, případně vás praktický lékař pošle k dalšímu odborníkovi - k urologovi.⁸


¹,²,³,⁴,⁵,⁶,⁷,⁸ Nádory močového měchýře. Česká urologická společnost ČLS JEP [online]. Praha: Česká urologická společnost, c2016–2021, 3.10.2020 [cit. 2021-02-11]. Dostupné z: https://www.cus.cz/pro-pacienty/diagnozy/nadory-mocoveho-mechyre/

National+cancer+institute

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft