Co je stresová inkontinence moči?

Stresová inkontinence moči (SUI) je představována úniky při zvýšení nitrobřišního tlaku – tj. např. při fyzické aktivitě, kašlání, kýchání, smíchu a cvičení. Na rozdíl od toho, co může naznačovat název, nesouvisí tento typ inkontinence vůbec s emociálním nebo psychologickým stresem. Jejím patofyziologickým podkladem je povětšinou patrná morfologická změna prezentující se hypermobilitou močové trubice a oblasti kde je močový měchýř napojen na močovou trubici či deficitem vnitřního svěrače močové trubice (intrinsic sphincter deficiency – ISD). Tato forma ženské močové inkontinence bývá obecně považována za nejčastější, i když současná epidemiologická data potvrzují, že druhá forma inkontinence (hyperaktivní močový měchýř) jí velmi zdatně sekunduje.

Rozvoj stresové inkontinence může souviset s mnoha faktory: základem je nepochybně genetická výbava, za rozhodující se pak považuje vliv těhotenství a vaginálního porodu. Nicméně tvrzení, že bez vaginálního porodu není stresové inkontinence, není pravdivé, neboť i mezi ženami, které nikdy těhotné nebyly, lze nalézt postižené stresovou inkontinenci. Mezi další rizikové faktory lze zařadit dlouhodobé vystavování pánevního dna nadměrné zátěži – obezita, těžká fyzická práce či např. chronický kašel. Jistě i hormonálně podmíněné změny pojiva po menopauze přispívají svým dílem k rozvoji stresové inkontinence.

Dominantní léčebnou modalitu v léčbě stresové inkontinence moči u žen představuje chirurgie. Selže-li podpora pánevního dna pomocí speciálního cvičení, eventuelně doplněná o lokální hormonální substituční terapii, pak je třeba podpořit močovou trubici operačně.

Uplynulo již více než desetiletí od uvedení nové revoluční metody určené k léčbě stresové inkontinence moči u žen; příchod volné poševní pásky (TVT) znamenal zásadní změnu v přístupu k chirurgické léčbě inkontinence. Nová metoda přinesla dříve nemyslitelné snížení invazivity při účinnosti, která je minimálně stejná jako u dosavadního zlatého standardu, který byl představován kolposuspenzí podle Burche (chirurgická léčba). Nedlouho po zavedení TVT do široké klinické praxe se volná poševní páska stala zlatým standardem léčby ženské močové inkontinence stresového typu. Do dnešních dní bylo celosvětově zavedeno již hodně přes jeden milion volných poševních pásek, zavedené pásky znovunavrátily kontinenci více než 90 % operovaných žen, alespoň tak je referováno většinou autorů. Po této zásadní změně v operativě inkontinence na sebe nenechala dlouho čekat ani další evoluce. V roce 2001 přichází Emmanuel Delorme s konceptem pásky transobturátorové. Cílem tohoto vývoje bylo další zvýšení bezpečnosti metody a zkrácení operačního času. Transobturátorová trajektorie si své místo v léčbě inkontinence vydobyla a mnoho operatérů jí nahradilo původní pásku retropubickou. Další evoluční krok, který zatím ještě o své místo bojuje, je vznik tzv. minipásek zaváděných pouze z jednoho krátkého řezu v pochvě pod močovou trubicí.

Shutterstock 227470285

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
Shutterstock 227470285

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft