Kdy se nesmějí používat léky na hyperaktivní měchýř?

Pokračuji nyní pojednáním, byť zjednodušeným, o kontraindikacích užívání těchto léků, což znamená výčet případů, kdy se lék opravdu nesmí používat. I zde je potřeba číst tyto informace v příbalovém letáku správně a nezbavovat se tak zbytečně možnosti léčby.

Za prvé je to případ alergie na lék. To platí u všech léků. Pokud jsme po požití konkrétní látky měli například kopřivku, svědivku, nebo dokonce vážnější potíže – dušnost, pocení, bušení srdce či celkový kolaps –, je třeba se této látky důsledně vyvarovat. A to i tehdy, když se tak stalo před lety, a tehdy, když firemní název byl odlišný. Ale pozor. Ne vždy se jednalo o skutečnou alergii, mohlo jít o souhru náhod, o přecitlivělost na jinou látku (užívá-li někdo více léků současně). Je potřeba věc zvážit, eventuálně se poradit s alergologem.

Lék nemohou užívat pacienti s chorobou myastenia gravis. K léčbě jejich onemocnění se totiž používají léky s přesně opačným účinkem. Ty pak někdy mohou způsobovat příznaky hyperaktivity měchýře.

Lék nesmí užívat pacienti s glaukomem (zelený zákal). Ale pouze ti, kteří mají glaukom s úzkým úhlem. Většina pacientů neví, zda mají glaukom s úhlem úzkým, či otevřeným. Je potřeba se na to zeptat očního lékaře.

Lék nesmí používat pacienti s vážnými poruchami trávicího traktu. Co to znamená? Různé poruchy trávicího traktu má každý druhý a každý má právo považovat svou chorobu za vážnou. Zde se tím však nemyslí nemoc vážná jako třeba rakovina, výchlipky tlustého střeva nebo Crohnova choroba. Myslí se tím spíše závažně snížená motilita (pohyblivost) trávicího traktu, sklon ke střevní neprůchodnosti, kdy lék bohužel nepůsobí jen na zklidnění aktivity měchýře, ale i na snížení pohyblivosti střev, a může tak tyto choroby zhoršit. Zhoršit může i obtíže u poměrně časté brániční kýly a refluxní choroby jícnu.

Kontraindikací je i závažná choroba jater nebo ledvin. Tím se nemyslí nález ztukovatění jater na ultrazvukovém vyšetření, zvýšené jaterní testy, prodělaný zánět ledvin, ledvinové kameny nebo nádorové onemocnění ledviny. Myslí se tím těžké poškození jater např. u cirhózy, těžké poškození ledvin, např. u pacientů dialyzovaných (s umělou ledvinou). I někteří dialyzovaní pacienti však tyto léky beze škody užívají. Je však nutné se napřed poradit s nefrologem.

Běžně se na letáčcích uvádí jako kontraindikace zvětšená prostata, to je však dnes již spíše opuštěná představa. Pacientům se zvětšenou prostatou tento typ léků většinou neškodí vůbec, a pokud se ukáže, že ano, vysadí se.

Občas se uvádí ještě další eventuality, jedná se však většinou o méně běžné stavy a onemocnění.

MUDr. Jiří Poněšický, FEBU

36

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
36

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft