Behaviorální terapie

Mezi nefarmakologickou a nechirurgickou léčbu hyperaktivního močového měchýře patří behaviorální terapie. Jedná se o léčebný přístup, který si klade za cíl změnit jednotlivé návyky a tím zlepšit kontrolu nad močovým měchýřem. Součástí behaviorální terapie je změna dietních návyků a úprava životního stylu (více na stránkáchwww.cus.cz), schopnost ovládání močového měchýře a svalů pánevního dna (PFMT) a další techniky.

Co se týče stravy a úpravy životního stylu, jedná se o změny v množství a druhu požívaných tekutin, např. omezení spotřeby kofeinu a sycených nápojů. Mezi další doporučovaná opatření patří omezení alkoholu, kořeněných jídel, oříšků, čokolády a potravin s vysokým obsahem draslíku.

Cílem tréninku močového měchýře je normalizace frekvence močení a zlepšení kontroly nad močovým měchýřem se zvýšením jeho kapacity, vedoucí ke snížení počtu epizod inkontinence a prodloužení intervalu vyprazdňování, čímž se zlepší pacientova důvěra v kontrolu močového měchýře. Trénink se provádí na principu časované mikce (pomocí hodinek), kdy se intervaly mezi močením postupně o několik desítek minut prodlužují, až je dosažena frekvence močení po 3–4 hodinách.

Cvičení svalů pánevního dna (PFMT) zahrnuje metody zaměřené na zlepšení funkce a schopnosti ovládání svalů pánevního dna. Důvodem pro použití PFMT je to, že kontrakce svalů pánevního dna může reflexně tlumit kontrakci svalu močového měchýře.

Biofeedback, tedy asistovaná behaviorální terapie, se snaží naučit pacienty, jak ovládat normální fyziologické funkce močového měchýře a svalů pánevního dna, tak aby mikce byla co nejplynulejší. Pomáhá pacientovi získat povědomí o ovládání svalů pánevního dna a kontrolu nad ním. Elektromyografické senzory přenáší sílu a správnost kontrakce dané svalové skupiny na monitor a pacient vidí, zda cvičení provádí správně. Biofeedback dokáže průměrně snížit počet epizod inkontinence u OAB o 76–86 %.

Istock 000010991631xsmall

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
Istock 000012940804xsmall
Istock 000010991631xsmall

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft