Léčba hyperaktivního močového měchýře u dětí

U dětí je z léčebných opatření na prvním místě úprava pitného režimu, aby nejvíce přijatých tekutin bylo spíše dopoledne a do časného odpoledne. Dále nácvik správného močení s dokonalou relaxací svěrače v průběhu mikce.

K tomu slouží zábavné počítačové programy, které se připojí k již výše popsané uroflowmetrii s EMG. Úkolem dítěte je co nejlépe relaxovat svěrač, což ukáže určitý obrázek na monitoru. Mezi další opatření patří noční buzení na vymočení – tzv. alarmy –, jež dítě upozorní na nutnost vymočení, je-li příčinou tvrdý spánek. Z medikamentů může lékař volit ze dvou typů léčiv, která jsou schválena pro podávání dětem. Více informací vám podá váš lékař.

33

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
33

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft