Léčba hyperaktivního močového měchýře u dětí

U dětí je z léčebných opatření na prvním místě úprava pitného režimu, aby nejvíce přijatých tekutin bylo spíše dopoledne a do časného odpoledne. Dále nácvik správného močení s dokonalou relaxací svěrače v průběhu mikce.

K tomu slouží zábavné počítačové programy, které se připojí k již výše popsané uroflowmetrii s EMG. Úkolem dítěte je co nejlépe relaxovat svěrač, což ukáže určitý obrázek na monitoru. Mezi další opatření patří noční buzení na vymočení – tzv. alarmy –, jež dítě upozorní na nutnost vymočení, je-li příčinou tvrdý spánek. Z medikamentů může lékař volit ze dvou typů léčiv, která jsou schválena pro podávání dětem. Více informací vám podá váš lékař.

33

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
33