Stresová inkontinence moči

Ženská stresová inkontinence moči představuje mimovolný únik moči v situacích zvýšeného nitrobřišního tlaku(např. při smíchu, kašli, zvedání těžkých břemen, poskočení, rychlém běhu, chůzi ze schodů, ...).

Z této definice vyplývá, že stresová inkontinence moči znamená něco zcela jiného než hyperaktivní močový měchýř a tyto dva stavy nelze spojovat či zaměňovat. Často se však setkáváme se smíšenou symptomatologií, tj. pacientka trpí příznaky obojího (hyperaktivního močového měchýře i stresové inkontinence moči).

Stresová inkontinence moči převažuje u žen, zatímco syndrom hyperaktivního močového měchýře je prakticky rovnoměrně zastoupen u obou pohlaví.

U mužů je stresová inkontinence velice vzácná, může se vyskytnout téměř jedině jako komplikace některých operací prostaty, zejména pak po radikálním odstranění prostaty pro rakovinu prostaty.

Rozvoj stresové inkontinence může souviset s mnoha faktory: Základem je nepochybně genetická výbava, za rozhodující se však považuje vliv těhotenství a vaginálního porodu. Nicméně tvrzení, že bez vaginálního porodu není stresové inkontinence, není pravdivé, neboť i mezi ženami, které nikdy těhotné nebyly, lze nalézt ženy se stresovou inkontinencí. Mezi další rizikové faktory lze zařadit dlouhodobé vystavování pánevního dna nadměrné zátěži – obezita, těžká fyzická práce či např. chronický kašel. Jistě i hormonálně podmíněné změny pojiva po menopauze svým dílem přispívají k rozvoji stresové inkontinence.

Léčba stresové inkontinence: Dominantní léčebnou modalitu v léčbě stresové inkontinence moči u žen představuje miniinvazivní chirurgie. Selže-li podpora pánevního dna pomocí speciálního cvičení, eventuálně doplněná o lokální hormonální substituční terapii, pak je třeba podpořit – podložit močovou trubici operačně.

Zásadní změnu v přístupu k chirurgické léčbě stresové inkontinence znamenal vynález volné poševní pásky (TVT nebo TOT). Tato metoda podpírá hrdlo močového měchýře tak, aby při stresovém mechanizmu, např. kašli, dosedla močová trubice, která nemá dostatečnou podporu, na tuto pásku a k úniku moči nedošlo. Tento miniinvazivní chirurgický výkon, který je proveditelný do 15 minut bez větších řezů, vyléčí stresový únik moči u 90 % žen a má v čase dobrou trvanlivost. Podrobné informace o inkontinenci s novinkami a léčbou v ČR naleznete na webu České urologické společnosti.

Istock 000014587595xsmall

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
Istock 000014587595xsmall