Smíšená inkontinence moči u žen

V běžné praxi se příliš často nesetkáváme pouze s pacienty, kteří přesně zapadají do jednotlivých nozologických jednotek podle učebnic. Nejinak je tomu i v urogynekologii – žena trpící čistou stresovou inkontinencí, nebo naopak jen syndromem hyperaktivního měchýře (OAB) je spíše v minoritě.

V praxi se lékaři nejčastěji setkávají s inkontinencí smíšenou– tj. k úniku moči dochází nejen při zvýšení nitrobřišního tlaku, ale jsou přítomny i příznaky typické pro hyperaktivní močový měchýř. Poměr jednotlivých příznaků může být proměnlivý a nemusejí být přítomny všechny.

V případech, kdy je dominantní složkou hyperaktivita močového měchýře, je situace jednoznačně nakloněna konzervativnímu postupu – tj. neoperační léčbě hyperaktivity, jejíž významnou součástí bývá farmakoterapie. Více o léčbě naleznete na stránkách urologické společnosti.

U takovýchto pacientek by po chirurgické léčbě stresové inkontinence tahuprostou páskou došlo pouze ke zhoršení urgentních příznaků a snížení kvality života. Tzn. nejdříve musí dojít k zaléčení a zmírnění příznaků hyperaktivity a teprve pak připadá v úvahu tahuprostá páska, která úspěšně dokončí léčbu stresové složky inkontinence.

Istock 000000942865xsmall

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
Istock 000000942865xsmall