Noční pomočování u dětí (enuresis nocturna)

O nočním pomočování se hovoří v případě, že u dítěte staršího 5 let dochází alespoň 2× za měsíc k významnému úniku moči během spánku.

U dětí se epizody inkontinence moči odvíjejí od vyzrání centrální nervové soustavy. V některých případech děti s hyperaktivním měchýřem zůstávají suché během dne a únik moči přetrvává ještě v noci. Předpokládá se, že primární hyperaktivní měchýř u dětí je výsledkem zpožděného vyzrávání centrální nervové soustavy a reflexů. Vliv má jistě i genetika. Pokud nočním pomočováním trpěli oba rodiče, bude jím se 77% pravděpodobností trpět i jejich dítě. Naopak, pokud tento problém neměl ani jeden z rodičů, riziko je podstatně nižší.

Míře vyzrávání centrální nervové soustavy odpovídá frekvence denních inkontinencí (úniku moči) vztažených k věku dítěte.

Denní inkontinenci má 13 % dětí ve věku 4 let, 10 % dětí ve věku 5 let, 5 % dětí ve věku 7 let.

Jiné populační studie prokázaly, že 2–4 % sedmiletých dětí trpí denní nebo kombinovanou denní i noční inkontinencí alespoň jednou týdně, častěji pak dívky. Až u 50 % dětí ve věku 4–6 let byla při pomočení zaznamenána urgence, tedy jedno z kritérií hyperaktivního měchýře.

Klinické projevy hyperaktivního měchýře (OAB) jsou u dětí podobné jako u dospělých.

Patří sem časté močení, urgence až urgentní inkontinence, časté močení v průběhu noci anebo až noční pomočování. Děti často vykazují různé chování oddalující močení, aby zabránily úniku moči, včetně podřepu a křížení nohou, které problém jen dále prohlubují.

Takovéto děti mohou mít opakující se infekce dolních močových cest a zácpu, výsledkem pak může být dyskoordinace při močení mezi měchýřem a svěračem močové trubice, zbytky moči v měchýři po vymočení až výsledně snížená síla svalu močového měchýře.

Trvá-li noční pomočování u dítěte staršího 5–6 let, měla by se provést konzultace u lékaře. Předmětem návštěvy lékaře je vyloučit mnohem závažnější důvody nočního pomočování. To bývá v řadě případů příčinou jinak neidentifikovatelné hyperaktivity močového měchýře, jindy pak problém pramení v již dítětem zafixované dyskoordinaci močení, kdy v průběhu močení dochází k přerušování proudu na základě kontrakcí svěrače. Je však třeba vyloučit i jiné vrozené vady, jako je např. chlopeň zadní močové trubice u chlapců, která může bránit močení.

Vyšetření: U lékaře mezi základní vyšetření patří pohovor o okolnostech a charakteru močení, vyplnění pitné a mikční karty, vyloučení infekce močových cest a provedení tzv. uroflowmetrie s EMG. Pod tímto názvem se schovává jednoduché, bezbolestné vyšetření, kdy se dítěti pouze nalepí na hýždě a stehno elektrody, které měří elektrický potenciál svěrače a dítě se vymočí do přístroje, který zaznamená a nakreslí proud moči. Následně se pomocí ultrazvuku provede měření objemu zbytkové moči v měchýři.

Jen v málo případech je indikováno podrobnější vyšetření, např. zobrazení močové trubice na rentgenu plněním kontrastní látkou či endoskopie s prohlédnutím močové trubice a močového měchýře kamerou. I v těchto případech je však vyšetření nebolestivé nebo v případě endoskopie zpravidla v krátké celkové anestezii.

Léčba: Z léčebných opatření je na prvním místě úprava pitného režimu, aby nejvíce přijatých tekutin bylo spíše dopoledne a do časného odpoledne. Dále nácvik správného močení s dokonalou relaxací svěrače v průběhu mikce. K tomu slouží zábavné počítačové programy, které se připojí k již výše popsané uroflowmetrii s EMG. Úkolem dítěte je co nejlépe relaxovat svěrač, což ukáže určitý obrázek na monitoru.

Mezi další opatření patří noční buzení na vymočení – tzv. alarmy –, jež dítě upozorní na nutnost vymočení, je-li příčinou tvrdý spánek. Z medikamentů je možno podávat antidiuretický hormon – v nosním spreji či tabletách – a s úspěchem i některá anticholinergika – léky na hyperaktivní močový měchýř –, která jsou schválena pro podávání dětem.

Istock 000018915301xsmall

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
Istock 000018915301xsmall
Istock 000019766879xsmall

Mobilní aplikace pro pacienty se symptomy dolních cest močových

Registrujte se na UROsoft