Vliv hyperaktivního močového měchýře na každodenní život

Syndrom hyperaktivního měchýře má negativní vliv na společenský, fyzický, psychický, profesní i sexuální život.

Postižení podřizují program osobního i profesního života svému měchýři, omezují společenské aktivity, sportování i cestování a pomoc vyhledávají, až když je onemocnění plně rozvinuté a společensky nepřípustné.

Jsou známy i případy ztráty zaměstnání či problémy s rozpadem rodiny. Jedincům se snižuje sebedůvěra, obávají se prozrazení svého problému, ztrácejí svou společenskou roli a sami se izolují. Až v 1/3 případů je ovlivněn i sexuální život či schopnost nalezení partnera.

Kromě toho hyperaktivní měchýř (OAB) a urgentní inkontinence moči jsou spojené s dalšími přidruženými onemocněními, jako jsou zvýšená frekvence infekcí močových cest, kožní infekce a u starších osob zvýšené riziko pádů a zlomenin, u řady pacientů se rozvíjí depresivní syndrom.

Důvody, proč postižení problém s hyperaktivním močovým měchýřem neřeší, jsou různé. Mezi ty nejčastější patří to, že mnoho pacientů neví, kde hledat pomoc, jiní se domnívají, že pomoc neexistuje, nebo se stydí svůj problém s lékařem konzultovat. Pro stud však není v tomto případě důvod. Pro praktické lékaře, gynekology i urology není tento problém nikterak výjimečný a denně se s ním ve svých ordinacích setkávají.

Navíc po odborné konzultaci s lékařem si budete jisti, že se nejedná o některé z mnohem závažnějších onemocnění s příznaky hyperaktivního močového měchýře.

Istock 000011977738xsmall

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
Istock 000011977738xsmall