Vyšetření hyperaktivního močového měchýře u dětí

U dětí patří mezi základní vyšetření pohovor lékaře s rodiči o okolnostech a charakteru mikce, vyplnění pitné a mikční karty, vyloučení infekce močových cest a provedení tzv. uroflowmetrie s EMG. Pod tímto názvem se schovává neobtěžující vyšetření, kdy se dítěti pouze nalepí na hýždě a stehno elektrody, které měří elektrický potenciál svěrače, a dítě se vymočí do přístroje, který zaznamená a nakreslí proud moči.

Následně se provede pomocí ultrazvuku měření objemu zbytkové moči v měchýři. Jen v málo případech je indikováno podrobnější vyšetření, např. zobrazení močové trubice na rentgenu plněním kontrastní látkou či endoskopie s prohlédnutím močové trubice a močového měchýře kamerou. I v těchto případech je však vyšetření nebolestivé nebo v případě endoskopie zpravidla v krátké celkové anestezii.

Istock 000013416737xsmall

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
Istock 000013416737xsmall