Hyperaktivní močový měchýř a důležité pojmy okolo něj

Víte, co to je nykturie? Urgence? Polyurie nebo třeba diuréza? Pokud ne, podívejte se na náš slovníček, ve kterém najdete ty nejdůležitější pojmy, které se týkají problémů s močovým měchýřem. Abychom vás však nezatěžovali příliš velkým množstvím slovíček, rozdělili jsme článek na dva díly.

Diuréza

Odborný výraz pro vylučování moči, který se používá především pro vyjádření vyloučeného množství moči v určitém čase.

Diurézu můžeme rozlišit následovně:

 • polyurie – pacient vyloučí více než 2,5 litru moči za 24 hodin
 • oligurie – pacient vyloučí méně než 600 ml za 24 hodin
 • anurie – pacient vyloučí méně než 100 ml za 24 hodin

Dysurie

Obtížné močení provázené pálivou a řezavou bolestí, která pochází z močové trubice a jejího okolí.

Enuréza

Enuréza je porucha, která znemožňuje udržet moč, jedná se tedy v podstatě o pomočování.

Inkontinence

Únik moči, který pacient nedokáže svou vůli nijak ovlivnit. Může se jednat o dočasný nebo dlouhodobý projev, který se vyskytuje v důsledku zdravotního stavu. Inkontinence má nejrůznější příčiny a především také několik druhů.

Jednotlivé typy močové inkontinence:

 • Stresová inkontinence
 • Urgentní inkontinence
 • Funkční inkontinence
 • Paradoxní inkontinence (inkontinence z přeplnění)
 • Smíšená inkontinence
 • Přechodná inkontinence
 • Paradoxní inkontinence
 • Inkontinence vzniklá dlouhodobým zavedením katétru

Mikce

Mikce, taktéž urinace, znamená močení.

Mikční karta

Často se používá také výraz mikční deník. Jedná se o dokument, kam zapisujeme počet močení přes den a noc, únik moči a v rámci pitné karty také čas a množství přijatých tekutin včetně polévek. Takovýto záznam slouží pro lepší diagnostiku stavu pacienta.

Návalová inkontinence

Návalová inkontinence se nejčastěji objevuje u starších mužů, kteří trpí onemocněním prostaty.

Nykturie

Nykturie je známá spíše pod pojmem noční močení. Je však nutné si uvědomit, že o nykturii se jedná pouze v případě, kdy se probouzíte s pociten nucení na močení, které nelze vydržet. Za nykturii se nepovažuje nočení během noci, kdy se však probudíte sami a na toaletu si dojdete zcela z dobrovolného rozhodnutí.

OAB

OAB je zkratka pro overactive bladder syndrome, tedy anglický název pro hyperaktivní močový měchýř.

Paradoxní inkontinence (inkontinence z přeplnění)

Takovýto únik moči vzniká při přeplněném močovém měchýři. Objevuje se převážně u mužů, u žen velmi zřídka. Zablokovaná močová trubice (např. u zbytnělé prostaty) či slabé svaly měchýře jsou příčinou paradoxního úniku, ke kterému dochází skrze vnitřní tlak, který je schopen překonat zúžení.

Pitná karta

Pitná karta je součástí mikčního deníku (karty) a slouží pro záznam všech přijatých tekutin včetně polévek. Pacient zaznamenává přesný čas i objem přijatých tekutin v mililitrech.

Polakisurie

Jedná se o obecný název pro časté močení, které je však provázené vymočením malého objemu moči. Nejčastěji se objevuje o zánětu močových cest, obecně však může mít velmi mnoho různorodých příčin.

Shutterstock 278128808

Vyhledat lékaře

Vyberte kraj
Shutterstock 278128808