Přehled článků

6

Interview s Andreou P. - ženou trpící hyperaktivním močovým měchýřem

23.3.2016

Tento rozhovor vznikl vlastně náhodou. Nějaký čas již navštěvuji kurzy angličtiny a všimla jsem si, že naše lektorka pravidelně odbíhá z hodiny na toaletu. Jsa postižena svým povoláním, nedalo mi to a Andreu jsem vyzpovídala.

Zobrazit celý článek
30

Vedlejší účinky léků na hyperaktivní močový měchýř (HMM)

16.3.2016

Jedním z hlavních způsobů léčby hyperaktivního močového měchýře (HMM) jsou léky, doporučované lékařem k trvalému nebo příležitostnému používání. Patří do skupiny tzv. anticholinergik – antimuskarinik.

Zobrazit celý článek
Shutterstock 283916525

Sestup pánevních orgánů a OAB u žen

9.3.2016

Ponecháme-li stranou – z hlediska celé populace – nejčastější příčinu subvezikální obstrukce, kterou bezpochyby je nezhoubné zvětšení prostaty, musíme zmínit i další možnosti. Pro obě pohlaví připadá v úvahu např. zúžení močové trubice; u ženské poloviny populace pak nemůžeme opomenout sestup pánevních orgánů, konkrétně sestup přední poševní stěny, do které se klene i močový měchýř – v takovém případě hovoříme o tzv. cystokéle.

Zobrazit celý článek
Hqdefault

Vyčůrat a spát

2.3.2016

Vyčůrat a spát je dechová punková skupina z Prahy, která hraje od roku 1999. Má na kontě velké množství úspěšných i neúspěšných koncertů.

Zobrazit celý článek
Shutterstock 173815760

Žíznivka není hyperaktivní měchýř

24.2.2016

Minulý týden jsem hovořil s pacientem ( ano, i muži trpí na hyperaktivní močový měchýř i když u žen je tento problém běžnější ) s typickými příznaky hyperaktivního močového měchýře. Ovšem pacient už přišel s vlastní diagnózou. Na internetu se dočetl o žíznivce ( diabetes insipidus ), popisované příznaky odpovídají přesně jeho obtížím atd.. Velmi na této diagnóze lpěl a dalo dost práce mu ji vymluvit.

Zobrazit celý článek
33

Léčba hyperaktivního močového měchýře u dětí

10.2.2016

U dětí je z léčebných opatření na prvním místě úprava pitného režimu, aby nejvíce přijatých tekutin bylo spíše dopoledne a do časného odpoledne. Dále nácvik správného močení s dokonalou relaxací svěrače v průběhu mikce.

Zobrazit celý článek
1

OAB – patří mezi 10 nejčastějších zdravotních problémů

3.2.2016

I když se jedná o chorobu, o které širší veřejnost nemá pojem (je to snad dáno složitým a poměrně novým názvem choroby "over active bladder" neboli "hyperaktivní močový měchýř" a asi i tím, že se nejedná o nemoc smrtící), patří mezi 10 nejčastějších zdravotních problémů. Pro srovnání, diabetes se vyskytne asi u 6 % populace. Celosvětově se tento problém týká odhadem 100 milionů lidí, z nich se však nejméně 40–70 % lékaři nikdy nesvěří. Proč? Přesně se to neví, ale k důvodům patří stud – pro mnoho lidí se jedná v případě úniku moči o značně intimní a zahanbující záležitost, se kterou se váhají svěřit i lékaři.

Zobrazit celý článek
31

Urodynamická studie v urogynekologii

3.2.2016

Urodynamická studie je klasickou pomocnou vyšetřovací metodou používanou v urologii a urogynekologii, mající za cíl objektivizaci některých nálezů na močových cestách. Jedná se o vyšetřovací metodu s určitou invazivitou danou nutností zavedení cévky do močového měchýře a cévky do rekta. Nicméně tím invazivita urodynamiky končí, vyšetření není bolestivé – odpovídá běžnému zavedení cévky (jako např. po porodu).

Zobrazit celý článek
16

Dospělí močí v průměru pětkrát až sedmkrát denně

27.1.2016

Dospělí močí v průměru pětkrát až sedmkrát denně, a vyprodukují tak každý den litr až litr a půl moči. Na toto množství nemá výrazný vliv ani tak pohlaví nebo věk jako spíše roční období – v zimě močíme víc. Nejčastěji mají potřebu kosmonauti bez gravitace, mají neustále pocit plného měchýře. Močení trvá v průměru 15 až 20 vteřin. Žlutá barva moči pochází z urochromu, což je žlutý pigment vznikající rozkladem hemoglobinu.

Zobrazit celý článek
34

Inkontinence a těhotenství

20.1.2016

Výskyt inkontinence moči se kontinuálně zvyšuje s věkem, s výjimkou jednoho období života ženy, ve kterém pozorujeme prudké navýšení následované opětným sestupem. Inkriminovaným obdobím je doba těhotenství a časné poporodní období. Vztah močové inkontinence a vaginálního porodu je dobře znám a v posledních letech i velmi zevrubně studován na vědecké úrovni. Nicméně i těhotenství samo o sobě velmi významně ovlivňuje výskyt močové inkontinence. Příčiny tohoto vlivu jsou jistě multifaktoriální – zahrnují změny anatomické (např. vliv rostoucí dělohy či tlak naléhající hlavičky plodu) i změny funkční (hormonální).

Zobrazit celý článek