Přehled článků

34

Inkontinence a těhotenství

20.1.2016

Výskyt inkontinence moči se kontinuálně zvyšuje s věkem, s výjimkou jednoho období života ženy, ve kterém pozorujeme prudké navýšení následované opětným sestupem. Inkriminovaným obdobím je doba těhotenství a časné poporodní období. Vztah močové inkontinence a vaginálního porodu je dobře znám a v posledních letech i velmi zevrubně studován na vědecké úrovni. Nicméně i těhotenství samo o sobě velmi významně ovlivňuje výskyt močové inkontinence. Příčiny tohoto vlivu jsou jistě multifaktoriální – zahrnují změny anatomické (např. vliv rostoucí dělohy či tlak naléhající hlavičky plodu) i změny funkční (hormonální).

Zobrazit celý článek
Shutterstock 227470285

Co je stresová inkontinence moči?

13.1.2016

Stresová inkontinence moči (SUI) je představována úniky při zvýšení nitrobřišního tlaku – tj. např. při fyzické aktivitě, kašlání, kýchání, smíchu a cvičení. Na rozdíl od toho, co může naznačovat název, nesouvisí tento typ inkontinence vůbec s emociálním nebo psychologickým stresem. Jejím patofyziologickým podkladem je povětšinou patrná morfologická změna prezentující se hypermobilitou močové trubice a oblasti kde je močový měchýř napojen na močovou trubici či deficitem vnitřního svěrače močové trubice (intrinsic sphincter deficiency – ISD). Tato forma ženské močové inkontinence bývá obecně považována za nejčastější, i když současná epidemiologická data potvrzují, že druhá forma inkontinence (hyperaktivní močový měchýř) jí velmi zdatně sekunduje.

Zobrazit celý článek
Stresova inkontinence moci pomocovani

Stresová inkontinence. Co ji způsobuje a jak se léčí?

2.12.2015

Stresová inkontinence moči je mimovolné uvolňování moči, k němuž dochází při jakékoliv fyzické aktivitě, která vyvíjí tlak na močový měchýř. Z této definice vyplývá, že stresová inkontinence moči je něco zcela jiného než hyperaktivní močový měchýř a tyto dva stavy nelze spojovat či zaměňovat.

Zobrazit celý článek
Istock 000000942865xsmall

Smíšená inkontinence moči u žen

25.11.2015

V běžné praxi se příliš často nesetkáváme pouze s pacienty, kteří přesně zapadají do jednotlivých nozologických jednotek podle učebnic. Nejinak je tomu i v urogynekologii – žena trpící čistou stresovou inkontinencí, nebo naopak jen syndromem hyperaktivního měchýře (OAB) je spíše v minoritě.

Zobrazit celý článek