Slovník pojmů

A

nauka o tvaru a stavbě organizmu

B

bederní mícha
část nervové trubice uložené v páteřním kanálku v oblasti beder, předává informace do mozku a informace orgánům
léčebný přístup, který si klade za cíl změnit jednotlivé návyky v chování
benigní
nezhoubné
nezhoubné zvětšení prostaty

C

cystografie
rentgenové kontrastní vyšetření močového měchýře
vyšetřovací metoda, kterou se zjišťuje kapacita a přizpůsobivost močového měchýře
cystoskopie
vyšetření močového měchýře pomocí optiky

D

diagnóza
stanovení nemoci – soubor závěrů lékařského vyšetření
dyskoordinace močení
porucha plynulosti močení

E

endoskopie
metoda umožňující prohlédnutí vnitřních tělesných dutin nebo dutých orgánů, má význam diagnostický i léčebný
noční pomočování
EMG
vyšetření měřící elektrický potenciál svalů (v urologii svalů svěrače močového měchýře)
epitel
tkáň složená z několika vrstev buněk ležících těsně vedle sebe, vystýlá dutiny orgánů

F

farmakoterapie
léčba medikamenty (farmaky, léky)

G

glaukom
zelený zákal
gynekolog
lékař specialista zabývající se prevencí nemocí a léčbou ženských pohlavních orgánů

H

soubor příznaků spojených s problémy s močením
hyperplazie prostaty
zvětšení prostaty

I

zánět
neschopnost udržet moč
iritační příznaky
dráždivé příznaky

K

kontinence
schopnost udržet moč
konzervativní léčba
neoperační léčba – většinou pomocí léků, cvičení, úpravy návyků

M

mikce
močení
záznam o denním přijmu tekutin a močení
miniinvazivní chirurgie
chirurgie využívající pro pacienta minimálně zatěžující operační postupy
močovod
trubice dlouhá 25–30 cm vedoucí moč z ledviny do močového měchýře
močová trubice
trubicovitý orgán, který odvádí moč z močového měchýře pryč z těla
močový reflex
je aktivován, když je stěna močového měchýře napnuta, což se projeví močením
myastenia gravis
neurologické onemocnění postihující přenos signálů mezi svaly a nervy

N

nozologická jednotka
spojení případů onemocnění na základě podobnosti příznaků
časté močení v noci

O

hyperaktivní močový měchýř, pochází z angl. spojení overactive bladder
obstrukční příznaky
příznaky neprůchodnosti

P

pánevní dno
tvořeno svaly a ohraničuje dolní okraj břišní dutiny
plnicí cystometrie
vyšetřovací metoda, kterou se zjišťuje kapacita a přizpůsobivost močového měchýře
časté močení ve dne
polyurie
chorobně zvýšené vylučování moči
postmikční dribling
zdlouhavé dokončování vyprázdnění měchýře, většinou s nutností použití břišních svalů
postmikční reziduum
pocit neúplného vyprázdnění močového měchýře
prostata (předstojná žláza)
orgán, který je uložen pod močovým měchýřem a kterým prochází močová trubice
PSA (prostatický specifický antigen)
enzym produkovaný normálními i rakovinovými buňkami prostaty

R

retence moči
zadržování moči
rezervoár
zásobník

S

únik moči způsobený při zvýšení nitrobřišního tlaku, navíc jsou přítomny i příznaky typické pro hyperaktivní močový měchýř
mimovolný únik moči v situacích zvýšeného nitrobřišního tlaku (kašel, kýchnutí, …)
substituční terapie
léčba dodávající tělu to, co mu chybí, co nedovede organismus v dostatečné míře vytvořit
symptom
příznak nemoci
symptomatologie
nauka o příznacích nemocí
syndrom
soubor příznaků

U

ultrazvuk (sonografie)
vyšetření pomocí akustického vlnění, kterým je možné zobrazit vnitřní orgány
uretrocystoskopie
vyšetřovací metoda, při které se speciálním optickým přístrojem prohlíží močová trubice a močový měchýř
urgence
nucení
náhle vzniklé, silné nutkání na močení
urgentní inkontinence
neschopnost udržet moč z důvodu nucení na močení
urodynamické vyšetření
vyšetření, kdy je pomocí přístroje řízeného počítačem cévkou plněn močový měchýř sterilní vodou a snímány tlaky v močovém měchýři a trubici
vyšetření, při kterém se měří průtok moči při močení
lékař specialista zabývající se chorobami močového systému a mužských pohlavních orgánů
urologie
lékařský obor zabývající se strukturou, funkcí a chorobami močového systému a mužských pohlavních orgánů
urogynekolog
lékař specialista z oboru gynekologie specializující se na ženské obtíže s močovým ústrojím

Z

závěsný aparát močové trubice
soustava svalů a tkání udržující močovou trubici ve správné pozici